วิธีการสั่งซื้อสินค้า
วิธีการชำระเงิน
โอนเงินผ่านธนาคาร หรือชำระผ่าน PayPal หรือ Thai ePay
ชื่อบัญชี : บริษัท คนมีไฟ จำกัด   สาขา : โลตัสสุขาภิบาล 1 ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน   เลขที่บัญชี : 773-1-00410-7
หมายเหตุ: ในการชำระค่าสินค้าให้บริษัทฯลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินรวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการจัดส่ง
1. ไปรษณีย์ลงทะเบียนต่างประเทศ   2. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ  
หมายเหตุ:
(1) สินค้าจะจัดส่งก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
(2) ลูกค้าต่างประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ international@konmefai.com
รับข่าวจากเรา
Copyright 2018  www.konmefai.com
Powered by บ้านเว็บไซต์
Online : 1 l Today : 39 l Total : 51,871